Dziś jest niedziela, 21.07.2019, imieniny Daniela, Dalidy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Spraw Obywatelskich » Zadania Referatu Spraw Obywatelskich

Zadania Referatu Spraw Obywatelskich

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

  1. Prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych:

1) prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności;

2) wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych;

3) nadzorowanie przestrzegania obowiązków określonych w przepisach o ewidencji ludności;

4) nadawanie numeru PESEL w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;

5) prowadzenie dokumentacji  dowodów osobistych;

6)  prowadzenie spraw wojskowych;

7) prowadzenie archiwum zakładowego;

8) prowadzenie dokumentacji zgromadzeń,

9) prowadzenie i aktualizacja Rejestru Wyborców.

10) udzielanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na terenie Gminy.

2.Prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

1)   opracowywanie i aktualizacja dokumentów w zakresie planowania obronnego;

2)   opracowywanie i aktualizacja dokumentów planu akcji kurierskiej Gminy;

3)   opracowywanie planów obrony cywilnej Gminy i ich aktualizacja;

4)   opracowywanie planów szkoleń i wieloletnich programów szkoleń oraz organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej;

5)   przygotowywanie i zapewnienie działalności systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania;

6)   planowanie, rozdzielanie i realizacja w ramach limitu wydatków obronnych środków finansowych przeznaczonych na zadania obrony cywilnej;

7)   wydawanie decyzji i prowadzenie postępowania związanego z nadawaniem świadczeń rzeczowych i osobistych, sporządzanie rocznych zestawień i planów świadczeń;

8)   wykonywanie czynności związanych z obroną cywilną w zakresie pełnionych obowiązków funkcyjnych oraz innych zadań na rzecz obrony cywilnej zgodnie z poleceniami Szefa Obrony Cywilnej;

9)   wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

a) opracowywanie planów;

b) prowadzenie spraw związanych z organizacją systemu i procedur zarządzania kryzysowego.

10)    współpraca z organami wojskowymi i policją;